Soát vé trên máy Pos Sunmi, Mobile

Lưu ý: Phim hướng dẫn soát vé trên mobile, thực hiện tương tự với máy Pos Sunmi.

Để có thể soát vé trên mobile, máy Pos Sunmi, cần thiết lập phát sinh nghiệp vụ soát vé trên meInvoice Web.

  • Vào mục Soát vé.
  • Đưa màn hình điện thoại/máy Pos Sunmi lên quét mã QR code trên vé.

  • Chương trình hiển thị vé chưa tra soát.
  • Nhấn Soát vé.

  • Chương trình hiển thị giao diện vé đã tra soát.

Lưu ý: Nếu vé đã được soát, khi quét mã QR code, chương trình sẽ hiển thị Vé đã được tra soát và có thể xem lịch sử tra soát của vé đó bằng cách nhấn Xem lịch sử tra soát.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự