Xuất vé vận tải có mã trên máy Pos Sunmi

Lưu ý:

Trường hợp 1: Xuất vé trực tiếp trên thiết bị Pos Sunmi

1. Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho 1 tuyến đường

  • Vào mục Xuất vé, chọn mẫu vé cần xuất.
  • Khai báo thông tin vé: Giờ khởi hành, Số xe, Số ghế.

Lưu ý: Mỗi số ghế tương ứng với 1 vé.

  • Nhấn Xuất vé. Sau xuất vé thành công, vé được gửi lên cơ quan thuế chờ cấp mã.

Trường hợp vé hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện cấp mã, trên vé hiển thị mã của cơ quan thuế, nhấn In vé nếu muốn in ngay vé cho khách hàng.

Trường hợp vé không hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện cấp mã và gửi về thông điệp kết quả kiểm tra dữ liệu vé điện tử – hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã, hệ thống cập nhật trạng thái vé đã xuất thành Từ chối cấp mã.

Trường hợp chưa in vé ngay sau khi xuất, vào mục Vé đã xuất để in vé đã được cơ quan thuế cấp mã.

2. Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho nhiều tuyến đường

  • Vào mục Xuất vé, chọn mẫu vé cần xuất.
  • Khai báo thông tin vé: Tuyến đường, Giờ khởi hành, Số xe, Số ghế.

Lưu ý: Mỗi số ghế tương ứng với 1 vé.

  • Nhấn Xuất vé. Sau xuất vé thành công, vé được gửi lên cơ quan thuế chờ cấp mã.

  • Chương trình hiển thị giao diện vé đã xuất chưa có mã của CQT. Nếu xuất vé cho khách hàng phục vụ công tác soát vé, có thể in vé ngay trên giao diện này.

  • Nếu xuất vé cho khách hàng kê khai thuế, vào mục Vé đã xuất để in vé đã được cơ quan thuế cấp mã.

Trường hợp 2: Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé

Bước 1Kết nối máy Pos Sunmi với máy in bluetooth.

Bước 2: Xuất vé: Thực hiện các bước như trường hợp 1.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự